a

Børn & Unge samtaler

Fra indledende forældresamtale til fælles forandringer
Bestil tid

Første forældresamtale

Et forløb med børn og unge, bliver indledt med en forældresamtale, en børnesamtale og en forældresamtale.

Den første forældresamtale fungerer som en undersøgelse af Jeres (forældrenes) styrker og bekymringer, Jeres historie, Jeres ønsker og mål for barnet.

Formålet med næste børnesamtale er, at vi lærer hinanden bedre at kende. Vi skal alle høre og respektere barnets stemme.

På den anden forældresamtale, samler vi op på det, I alle har arbejdet med indtil nu, og sammen tilrettelægger vi det videre forløb med afsæt i netop Jeres behov og dét, vi sammen vurderer bedst i Jeres situation.

 

Samtale med barnet

I mødet med et barn har Jeg altid fokus på familien. Det vil sige, at jeg ikke ser på barnet alene, men på barnets relationer, herunder familie, skole, venner osv. Det sker ofte, at de udfordringer, barnet er i, kan hænge sammen med forandringer eller mistrivsel i relationerne. Forskning viser at, I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at hjælpe forældrene til at håndtere barnets mistrivsel, mens det andre gange giver mening at mødes med hele familien eller – i en periode – alene med barnet.

Vi finder en fælles og god løsning, der passer netop Jer.

Jeg vil altid gå efter at holde en tæt kontakt med forældrene, så I hele tiden kan følge med i barnets proces og støtte op omkring de ønskede forandringer. Desuden hjælper jeg selvfølgelig med, hvordan vigtige informationer kan deles i mellem Jer (forældre/barn) på en tryg og god måde.